Kalibry/Master sample pro kalibry

Kompletní vývoj, výroba, montáž a industrializace u zákazníka

Přesná měřidla ke kontrole definovaných rozměrů

Doplňkový program ke Kontrolním přípravkům

Finální proměření přípravku na 3D včetně výsledného měřícího protokolu

Negativ finálního výrobku v nominálních hodnotách

Slouží pro rychlou kontrolu stavu kontrolního přípravku nebo jeho funkčnosti, pro nastavení kontrolního přípravku, atd.

Finální proměření přípravku na 3D včetně výsledného měřícího protokolu