Historie.

INOX Technology a.s. byla založena v roce 2008. Společnost vznikla transformací z fyzické osoby pana Miloslava Nýdrleho, který zahájil činnost v roce 2004.

INOX se od počátku své činnosti zaměřuje na dodávky vysoce specializovaných zakázkových, malosériových strojů a zařízení převážně pro výfukové systémy a klimatizační jednotky. Výrobní program společnosti pokrývá kompletní cyklus od návrhu, přes konstrukci, výrobu a montáž až po kontrolu, servis a technologickou podporu.

V kombinaci s komplexními specifickými řešeními a vysokou kvalitou to přináší společnosti konkurenční výhodu v rámci trhu a pomáhá získávat významnou pozici u svých zákazníků.

Klíčovými zákazníky společnosti jsou dodavatelé pro automobilový průmysl působící především na českém trhu, ale také v Evropské unii. Ambicí společnosti je budovat dlouhodobě stabilní a prosperující firmu na základě respektu vůči zákazníkům a vlastním zaměstnancům. INOX Technology kontinuálně rozvíjí profesionální úroveň svých zaměstnanců i úroveň technologického vybavení, což umožňuje kvalitnější řešení požadavků zákazníků a posilování pozice na trhu.

Významnou skutečností v historii INOX Technology, je v červnu 2017 vstup investora SkyLimit do majetkové struktury. Strategií SkyLimit je vybudování skupiny strojírenských firem tak, aby bylo možné mezi jednotlivými společnostmi realizovat výrobní, obchodní a další synergie.