KONSTRUKCE.

Vlastní konstrukční oddělení nabízí úzkou spolupráci s odběrateli od samého počátku. Výsledek maximálně odpovídá požadavkům a přání zákazníka. Řešení zpracováváme v softwaru Solidworks.

Obchodním partnerů nabízeme mimojiné spolupráci při vývoji nových,prototypových zařízení. Samozřejmou součástí dodávek je předávací dokumentace, včetně návodu k obsluze zařízení.

VÝROBA.

Výrobní program společnosti je zaměřený především na montážní, svařovací, kontrolní a pájecí přípravky, jednoúčelové stroje. Podíl těchto segmentů představuje 85% z objemu výroby.

Z hlediska komodit bylo dominantní zaměření na klimatizační jednotky a výfukové systémy.

Nad rámec svých výrobních kapacit využívá společnost služby kooperačních partnerů, a to především v oblasti obrábění, povrchových úprav a elektrorozvodů.

KOMPLETACE.

Kompletace výsledného zařízení probíhá v zázemí firmy. Nespornou výhodou je podrobná znalost zařízení, která umožňuje následný servis nebo opravy u zákazníka.

Nabízíme 3D měření včetně protokolu. K označování výrobků používáme štítky popsané pomocí vláknového laseru.